Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi
Duyurular
 • Sempozyumun Ardından …

  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
  işbirliğiyle 16 – 18 Mayıs 2010 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen II. Uluslararası
  Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu öğretmen yetiştirme politika,
  program ve sorunlarını tartışmak ve öğretmenlik mesleğinin geliştirilmesini amaçlamıştır.
  II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumuna ülkemizden
  38, Azerbaycan’dan 5, Amerika Birleşik Devletleri’nden 2 üniversiteden ve Milli Eğim
  Bakanlığı’ndan toplam 197 katılımcı 216 bildiri ile destek vermiştir. Sempozyumda iki
  çağrılı konuşmacımız Penn State Üniversitesinden Prof. Dr. Niles’ın sunumu “Career
  Development in Teaching Professions”, Wake Forest üniversitesinden Prof. Dr. Gladding’in
  sunumu ise “The Importance of Creativity in Counselor Education” konularında idi.
  Ayrıca, “Nitelikli Öğretmen Yetiştirme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panelde
  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim
  Fakültesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ve Başkent Üniversitesi Eğitim
  Fakültesinden çok değerli eğitimcilerimiz yer almıştır.

  Bu Sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, maddi ve manevi açıdan
  destek olan Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi’ne, değerli katılımcılarımıza, rektörlüğümüze
  ve sempozyum komitesine katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Saygılarımla,

  Prof. Dr. Buket Akkoyunlu
  Dekan

  Sempozyumun Ardından PDF


 • Sempozyum programı açıklanmıştır. Sempozyum programına erişmek için tıklayınız.

 • Sempozyum kayıt ücretini yatırmak için (erken kayıt) son gün 26 Nisan 2010 olarak değişmiştir.

 • Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi için son gün 26 Nisan 2010 tarihine uzatılmıştır.

 • 10 Şubat 2010 tarihi itibariyle sempozyum sekreterliğine bildiri özeti yollayan bütün katılımcılara, bildiri özetilerinin kabulü veya reddine ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.

 • 14 Ocak 2010, Perşembe:
  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan ULUSLAR ARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI ve SORUNLARI SEMPOZYUMU II’ye bildiri özeti yollayan bütün katılımcılara "bildiri özetlerinin ulaştığına" ilşkin geribildirim yollanmıştır.
  Bildiri özeti yolladığı halde geri bildirim mesajı almayanlar, bildiri yollama tarihinden önce bize yollamış oldukları mesajı yeniden yollayabilirler (yönlendirme-forward). 

  Geribildirim mesajını almayanlar ayrıca kendi posta kutularında bulunan ve e-posta sunucuları tarafından istenmeyen mesajların yönlendirildiği dizinleri kontrol edebilirler.
  Bu dizinler çeşitli şekillerde adlandırılmaktadır (Örneğin, Junk-E-mail, Spam, İstenmeyen Mesajlar vb gibi.)

 

 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
06800 Beytepe Ankara