Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi
Bildiri Yazım Kuralları


Bir bildirinin sözlü sunum olarak kabul edilebilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Bildiriler Türkçe, Azerice veya İngilizce olarak yayımlanır. Tüm bildirilerde Türkçe ve İngilizce ya da Azerice ve İngilizce özet verilmesi zorunludur.

Bildirilerin yazımı için kullanılacak şablonBildirilerin aşağıda belirtilen yazım esaslarına uygun olarak hazırlanması gerekir.

Bildirilerle ilgili biçimsel esaslar ( Microsoft Word programı)
Kağıt Boyutu A 4 (210 x 297 mm)
Yazı Tipi Times New Roman
Yazı Tipi Boyutu 11 punto
Satır Aralığı Tek satır aralığı
Sayfa Numarası Verilmeli
Kenar Boşlukları 25 mm. (1 inç) (Sağ-Sol-Üst ve Alt)
Metin uzunluğu her şey dahil 10 sayfayı geçmemelidir.


Bildiri metni aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:


1-Başlığın bulunduğu sayfa

a) Başlık 12 punto,  büyük harf, koyu renkle ve ortalanmış olarak yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır.
b) Yazar(lar)ın açık adı küçük harf ve sola hizalı olarak yazılmalıdır.

2- Özet

Her bildirinin Türkçe ve İngilizce özeti olmalı ve 9 punto ile 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özette bildirinin önemli noktaları vurgulanmalıdır. Her özetin alt kısmında 3-10 arasında anahtar sözcük olmalıdır.

3- Kaynaklar

“Kaynakça” başlığının altında, metin içerisinde atıfta bulunulan kaynakların tamamı APA ölçütlerine uygun olarak gösterilmelidir.
http://citationonline.net/CitationHelp/csg04-manuscripts-apa.htm
sayfasından kaynakça yazımı konusunda yararlanmanızı öneririz.

 

Tablolar APA 2001 ölçütlerine uygun olmalı, tabloda dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Tablo numarası ve adı tablo üstünde olmalıdır.

 

Bildirilerin Yollanacağı Adres:

  • Bildiriler baku.kongre hacettepe.edu.tr ve/veya baku.kongre gmail.com adreslerine gönderilmelidir.

 

 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
06800 Beytepe Ankara